سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧ - 

1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > سايرواحدهاوپشتیبانی > دفتر پرستاری  

 دفتر پرستاری

 مسئول واحد: خانم  جعفری

تلفن داخلی :207

موقعیت فیزیکی : ساختمان شماره دو  

اهم اهداف دفتر پرستاری :

1- برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به بیماران

2- تعیین اهداف ( کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین ، حفظ و ارتقاء بهبود سلامت و رفاه بیماران
3- ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
4- برنامه ریزی جهت پیشگیری از عفونت ( کنترل عفونت )
5- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرستاری
6- نظارت و کنترل کیفیت مراقبتهای پرستاری بر اساس استانداردهای تعیین شده با استفاده از ابزارهای مناسب ( چک لیست و ... .)
7- ارزشیابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری در طول سال
8- برنامه ریزی و نظارت برجلسات ماهیانه پرسنلی بخشها و تشکیل جلسات مستمر ماهیانه با سرپرستاران و سوپروایزران

9-تصمیم گیری در مورد مرخصی ها و ماموریت های کارکنان گروه پرستاری

10-اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت تقویت انگیزش در کارکنان پرستاری

  

آدرس بیمارستان :

 

   تهران -خیابان مولوی -چهارراه مولوی -بیمارستان شهید ایت اله اشرفی اصفهانی

 تلفن :55625555-55621726

  نمابر:55631946

 پست الکترونیک: ashrafihos@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.